Пустотна плита ПК 200 мм

Власна вага – 272,5 кг/м2
Площа перерізу – 1 207,2 см2
Момент інерції – 61 905,0 см4

Таблиця для визначення оптимального типу армування (I-III),
корисних навантажень (кг/м2) та довжини пустотних плит висотою 200 мм

 Укорочені по ширині плити

Укорочені по ширині плити можуть бути виготовлені згідно приведених нижче схем (для III типу армування).